Efektivní hospodaření s dešťovou vodou a zelená infrastruktura

V únoru letošního roku město Třeboň a ENKI o.p.s. uspořádali konferenci Efektivní hospodaření s vodou a "zelená infrastruktura" ve městě. Záštitu nad konferencí převzala starostka města Třeboně Mgr. Terezie Jenisová. Tato konference navázala na úspěšnou akci z předešlého roku s názvem Voda ve městě a v krajině.

Díky loňskému suchému počasí, kdy jsme byli vděčni za „každou“ kapku vody, kterou jsme si na zalévání našich zahrad zachytili v nádobách pod okapy střech, jsme si mohli vyzkoušet, jak šetřit s vodou. V české legislativě je povinnost hospodařit s dešťovými vodami na stavebním pozemku, na který dopadly, již více než pět let. Z výše uvedeného vyplývá, že s dešťovou vodu, kterou jsme dříve posílali co nejrychleji do kanálu, kde se smíchala s odpadní vodou a poté odtékala do vodních toků, musíme ve vlastním zájmu začít efektivně hospodařit. Tomuto postoji nasvědčoval posluchači zcela zaplněný sál Kulturně kongresového centra Roháč. Celou konferenci moderoval Jan Pokorný z ENKI Třeboň, o.p.s. a současně zahájil přednáškou „Stromy – chladící fontány na sluneční pohon. Studie Severních teras v Hradci Králové (22.7.2015)“ Díky měření termovizní kamerou, které provedla společnost ENKI Třeboň, o.p.s. v loňském roce v centru Hradce Králové, upozornil Jan Pokorný na jednu z významných funkcí zeleně, a to mikroklimatickou. Poté následovala přednáška Pavla Šimka ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně: „Voda a systémy zeleně českých měst (Green Infrastructure "po česku", který upozornil na nutnost zajistit prostor pro zeleň a vodu již v rámci zpracování územně plánovací dokumentace. David Stránský z ČVUT Praha ve své přednášce: „Idea versus realita hospodaření s dešťovou vodou v České republice“ konstatoval mj., jaký je právní rámec související s hospodařením s dešťovými vodami v ČR. Seznámení s inteligentními odlehčovacími komorami a efektivitou na ČOV zaznělo v přednášce: „Ochrana povodí před odpadní vodou“ Jaroslava Pollerta z ČVUT Praha. Odpolední blok zahájil pozitivně laděnou přednáškou „Voda, půda a dobrá budoucnost“ Klement Rejšek z Mendelovy univerzity v Brně. Zpět do reality nás uvedl Rostislav Procházka z MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, přednáškou: „Poznatky z uplatňování hospodaření s dešťovou vodou (HDV) pohledem vodoprávního úřadu“. Jak lze aplikovat požadavky hospodaření s dešťovou vodou v rámci územního plánování konstatovala Simona Ťoupalíková, ÚPLAN s. r. o. v přednášce „Optimalizace vodohospodářské koncepce v územně plánovací dokumentaci obcí“. Z pohledu samosprávy se k tématu vyjádřil Vlastimil Smítka, starosta obce Vlastiboř v příspěvku: „Vodohospodářské komunální informatorium“. S možnostmi financování opatření pro efektivní hospodaření s vodou přítomné seznámila Zuzana Mičánová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a také Blanka Veltrubská ze Státního fondu životního prostředí v přednášce: „Finanční možnosti čerpání z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na vodu“.

Z toho, co na konferenci zaznělo, jasně vyplývá, že díky změnám klimatu a rychlému tempu urbanizace, které vedou ke změně odtokových poměrů, bude nutné, aby města, ale i občané změnili dosavadní filozofii odvádění dešťových vod a uvědomili si, že se nejedná pouze o povinnost hospodařit s dešťovými vodami, ale hlavně o příležitost. Hospodaření s dešťovou vodou má společenský význam a je jedním z nástrojů udržitelného rozvoje měst.

Prezentace ze semináře:

Václava Fliegelová, odbor životního prostředí Třeboň

Z galerie
Lípa u Opatovického Mlýna - Třeboň
Lípa u Opatovického Mlýna - Třeboň

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje David Brychta © 2006 - 2012

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server Valid CSS! Spam Poison Získejte Firefox!

 

Licence Creative Commons
< Staré a památné stromy Třeboňska, jejímž autorem je Město Třeboň,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.